OV

Oudervereniging BS St. Ursula

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op Basisschool Sint Ursula. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de Oudervereniging haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende (buiten) schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de carnaval, het schoolfeest, enz. De oudervereniging heeft in het verleden een aantal projecten gerealiseerd, zoals de aankoop van educatief ondersteunend materiaal en nieuw spelmateriaal.

Wat is het doel van de oudervereniging?
  • Het in samenspraak met het team organiseren van (buiten)schoolse activiteiten.
  • Het informeren over en betrekken van ouders bij deze en schoolse activiteiten.
  • Het incasseren en beheren van ouderbijdragen.
  • De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

Het bestuur van de OV bestaat momenteel uit:
  • Rachel Niesten-Odekerken (voorzitter),
  • Diana Vrinzen (penningmeester),
  • Monique Schroeder-Thijsen (secretaris)
  • Carla Paffen (tweede secretaris).
Vanuit het schoolteam nemen de docenten wisselend zitting in de OV.