Overblijven

Overblijven

Het is voor de kinderen mogelijk om tegen vergoeding in de grote pauze van 12.00 – 13.00 uur over te blijven onder toezicht van ouderhulpen.

Bij de “overblijfmoeders” zijn strippenkaarten voor 10x overblijven verkrijgbaar (€ 12,50). Incidentele overblijvers dienen eveneens gebruik te maken van strippenkaarten. Strippenkaarten zijn overdraagbaar en niet gebruikte strippen kunnen bij het verlaten van de school (bijv. bij verhuizing) ingewisseld worden.
Het schoolbestuur is wettelijk aansprakelijk tijdens de overblijfuren en heeft de vrijwilligers en personeel hiervoor verzekerd. Er zijn duidelijke regels voor de gang van zaken tijdens het overblijven. Deze regels/afspraken zijn verkrijgbaar bij de overblijfmoeders. Als kinderen zich niet aan de gedragsregels houden, meldt de overblijfmoeder dit aan de groepsleerkracht. Deze zal de klacht met het kind bespreken. Verandert het gedrag niet dan wordt er contact met de ouders opgenomen. In het uiterste geval kan de mogelijkheid tot overblijven worden ontzegd. Dialoog over het gedrag van kinderen vindt altijd plaats tussen groepsleerkracht en ouders (niet met de overblijfmoeder).

Zijn er andere opmerkingen, zoals het lunchpakket is te veel of een kind wil niet eten, dan nemen de overblijfmoeders contact op met de ouders. Dit kan via een briefje of een telefoontje. Hebben ouders mededelingen van deze aard, kan dit ook middels een briefje.