Stichting leergeld

Stichting leergeld

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind!

Stichting Leergeld Parkstad is in Kerkrade actief met één doel: Zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die in armoede opgroeien mee kunnen doen.

Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u die vaak bij stichting leergeld aanvragen.

Bekijk de folder hiernaast voor verdere informatie of klik op onderstaande link om je meteen aan te melden:
Aanmelden