Ziekte en verzuim

Ziekte en verzuim

Registratie en aanpak van schoolverzuim van leerlingen.
De registratie van ziekteverzuim ligt vast in het onderwijs administratie systeem (Parnassys). Iedere dag worden hier vóór 09.00u de absenten ingevoerd met reden (al dan niet geoorloofd). Zonder afmelding worden de ouders voor 09.30u gebeld naar de reden van afwezigheid.


Registratie en aanpak van ziekteverzuim van personeel:
Bij ziekte van personeel wordt dit geregistreerd in E-care. Directie wordt geschoold in de aanpak van ziekteverzuim.