Aanmelden

Aanmelden

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u het hele jaar terecht!

Als school hebben wij ervoor gekozen om ouders individueel te ontvangen. Ouders kunnen dan vragen stellen, in de praktijk zien hoe wij dagelijks werken en kunnen sfeer proeven op onze school. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind zo vroeg mogelijk aanmeldt in verband met de planning en organisatie op korte en lange termijn. Aanmelden kan vanaf 3,5 jaar. Zo weten wij tijdig hoeveel kinderen wij mogen verwelkomen het komend jaar.

Graag willen wij u vragen om een afspraak te maken met Jacqueline Huppertz.

dhr. Jan van Baal.
Tel.: 045-5455563

Tot binnenkort!