Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van basisschool St. Ursula en ondersteunt de school bij het uitvoeren en -dragen van haar
missie en visie. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige zaken namens ouders en het personeel. De medezeggenschapsraad ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan wel met suggesties komen en aan de directie vragen op dit punt beleid te ontwikkelen.

Een bijdrage aan de uitvoering van het beleid wordt geleverd door:

 • Het beoordelen van (beleids-)voorstellen van de schooldirectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
 • Het communiceren met de achterban (leerkrachten en ouders) over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op basisschool St. Ursula beïnvloeden.

Samenstelling MR

Oudervertegenwoordiging

 • Barry Bouman (voorzitter)
 • Suzanne Spedding
 • Maurice Hermans

Personeelsvertegenwoordiging

 • Wendy Paulissen
 • Laura van Outvorst
 • Yvette Waumans

Wilt u contact opnemen met de leden van medezeggenschapsraad dan kan dat via de mail: mr.rkbsstursula@movare.nl

Aandachtspunten MR

De volgende meerjaren-beleidszaken hebben regulier de aandacht van de medezeggenschapsraad:

 • Schoolplan
 • Schoolgids
 • Schoolformatieplan en Integraal Personeelsbeleid (IPB)
 • Schoolbegroting en jaarrekening
 • Beleidszaken de school aangaande
 • De schoolontwikkeling en toekomst, zowel onderwijsinhoudelijk als huisvesting

Klik hier voor het actuele activiteitenplan.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details