Lestijden

Lestijden

Groep 1 en 2:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
‘s Ochtends: 8.30–12.00 uur
‘s Middags: 13.00-15.00 uur

Woensdag:
8.30–12.30 uur
Weektotaal lesuren: 26.00 uur.

Om het jaartotaal aan onderwijsuren te bereiken heeft de instroom en groep 1 twintig vierdaagse schoolweken, d.w.z. op vrijdag geen les.
Groep 3 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
‘s Ochtends: 8.30–12.00 uur
‘s Middags: 13.00-15.00 uur

Woensdag:
8.30–12.30 uur
Weektotaal lesuren: 26.00 uur.

Het speelkwartier voor groep 3 t/m 8: 10.15–10.30 uur

Jaartotaal uren onderwijs:
Groep 1i en 1: 902 uur
Groep 2 t/m 8: 956 uur

Al enkele jaren hebben we het aantal lesuren voor de onderbouw verhoogd om genoeg marge te krijgen om te werken naar gelijke schooltijden voor alle groepen. Dit schooljaar hebben de instroom en groep 1 om de week vrijdags geen les. Op die dagen hebben de andere groepen ‘s middags vrij.