Lestijden

Lestijden

Groep 1 en 2:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
‘s Ochtends: 8.30–12.00 uur
‘s Middags: 13.00-15.00 uur

Woensdag:
8.30–12.30 uur

Weektotaal lesuren: 26.00 uur.
Om het jaartotaal aan onderwijsuren te bereiken heeft groep 1 en 2 twintig vierdaagse schoolweken, d.w.z. op vrijdag geen les.
Groep 3 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
‘s Ochtends: 8.30–12.00 uur
‘s Middags: 13.00-15.00 uur

Woensdag:
8.30–12.30 uur
Weektotaal lesuren: 26.00 uur.

Het speelkwartier voor groep 3 t/m 8: 10.15–10.30 uur


Jaartotaal uren onderwijs:
Groep 1 en 2: 902 uur
Groep 3 t/m 8: 956 uur

Al enkele jaren hebben we het aantal lesuren voor de onderbouw verhoogd om genoeg marge te krijgen om te werken naar gelijke schooltijden voor alle groepen. Ook dit schooljaar hebben de kleuters om de week vrijdags geen les. Op die dagen heeft de bovenbouw ‘s middags vrij.