Oudervereniging

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team, schoolse activiteiten. De oudervereniging wordt geleid door een groep actief, betrokken ouders/verzorgers.

Deze groep is de ouderraad. Activiteiten welke de ouderraad en het team door het jaar heen organiseren zijn o.a.:
Sinterklaas; Herfstactiviteit; Kerstviering; Disco; Carnaval; Bingo; Film.

Ouders/verzorgers die zitting willen nemen in de ouderraad kunnen zich melden bij de voorzitter.
De ouderraad beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Indien nodig zal dan de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw
worden vastgesteld.

Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst, waarop allerlei schoolactiviteiten met elkaar worden gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Bij deze vergaderingen is een afgevaardigde van het team aanwezig. Buiten de bestuursleden om, hebben we toch nog altijd hulp nodig van ouders/verzorgers.
Lijkt het je wat, om mee te helpen tijdens activiteiten, neem dan contact op met ons.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven, die de school niet vergoed krijgt door de
overheid. De hoogte van de bijdrage per kind wordt vastgesteld in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Activiteiten, die mede bekostigd kunnen worden uit deze ouderbijdrage zijn:
Vieringen rond sinterklaas, kerst, carnaval en schoolfeest, sportdag/koningsspelen.
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. Mochten er nog vragen zijn over de ouderraad kunnen jullie altijd contact opnemen met ons. Op dit moment wordt gewerkt aan een mailadres voor de oudervereniging. Dit zal spoedig gecommuniceerd worden.
De voorzitter is Rachel Niesten.

Contact opnemen

    Stel ons uw vraag

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details