Missie

Het begrip missie heeft te maken met het bestaansrecht van onze basisschool. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we?
Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:

“Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou en samen zijn wij de wereld”

Wanneer we deze missie opknippen lees je eigenlijk achtereenvolgens
dat ieder kind welkom is op St. Ursula. Dat we ieder kind ook zien als een individu, met een eigen identiteit, met eigen mogelijkheden en talenten.
Jíj mag er zijn!

Als het gaat om ‘wij zijn er voor jou’ bedoelen we dat we kinderen op een passende wijze willen begeleiden in hun leer- en ontwikkelproces. In ‘samen zijn we de wereld’ ligt niet alleen het toekomstperspectief dat we onze leerlingen bieden, maar ook de overtuiging die we hebben. Het leren stopt namelijk niet binnen de vier muren van het gebouw, maar gaat verder in de interactie met de omgeving. Daar leren kinderen essentiële zaken.

We zorgen ervoor dat we kinderen met veel plezier in een veilige, fijne en kansrijke omgeving hun eigen mogelijkheden en de wereld om hen heen leren ontdekken. Zo komen ze tot een optimale ontwikkeling van hun talenten. Dit resulteert in kinderen die zich prettig voelen in de maatschappij, en hier respectvol, oprecht en betrokken mee omgaan.

Visie

In dit schooljaar zullen we als school de visie die er lag opnieuw herijken. Om dit te doen hebben we in het afgelopen schooljaar drie studiedagen volledig ingezet voor dit proces.

Wat we tot nu toe hebben gedaan:

  • We hebben onze visie op hoe kinderen leren verkend. Hoe komen leerlingen op effectieve, efficiënte en aangename wijze aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.
  • Wat zijn voor ons belangrijke opvattingen en uitgangspunten en welke zien we terug in onze huidige visie? Moeten we deze deels of helemaal aanpassen?
  • Welke leertheoretische stromingen passen daarbij?

Kernwaarden

Samen

We werken vanuit één en dezelfde gedachte: het kind staat centraal. We communiceren vanuit een samenwerking die gebaseerd is op een professionele en open communicatie. Dat geldt voor de samenwerking binnen het team, maar ook voor de relatie met de directe omgeving. Net zoals in de omgang met leerlingen, vinden we het belangrijk dat we in de omgang met elkaar respect en begrip uitstralen voor elkaars mogelijkheden. Dit proberen we te realiseren door een goede sfeer te creëren als basis voor deze samenwerking.

Talenten

We bieden ieder kind een veilige omgeving aan waar het de mogelijkheid heeft om zijn eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Zaken zoals groepsdoorbrekend leren, leren buiten school, onderwijs met inbreng vanuit leerlingen zelf en eigenaarschap van het eigen leerproces, zullen een prominente plaats en rol in ons onderwijs krijgen. We spelen in op de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om andere vaardigheden (de 21st century skills) rondom het vergaren van kennis. Ook van leerkrachten worden door deze ontwikkelingen andere vaardigheden en andere opvattingen over ‘leren’ gevraagd.

Duurzaamheid

Naast kennis van de veranderende wereld om ons heen, zullen we met voorbeeldgedrag ook waarden, normen en vaardigheden borgen. Met kennis uit en samenwerking met deze omgeving, bewerkstelligen we verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Vanuit deze kennis wordt de basis gelegd naar een besef van verantwoordelijkheid naar de rest van de wereld. We maken onderdeel uit van het grotere geheel en zijn hierin een belangrijke schakel.

Kwaliteit

Wij als team zorgen in gezamenlijkheid ervoor dat onze leerlingen het meest passende onderwijsaanbod krijgen dat tevens (mooi) aansluit bij onze visie en missie, zich kunnen ontwikkelen in de door ons gecreëerde, veilige, gestructureerde en rijke leefomgeving, waardoor ze volledig in hun kracht komen te staan.

Maak kennis met het team

We staan iedere dag klaar om bij te dragen aan de groei, ontwikkeling en het geluk van uw kind.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details