Missie

Onze missie

Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:

“Je mag er zijn, wij zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”

We zorgen ervoor dat we kinderen met veel plezier in een veilige, fijne en kansrijke omgeving hun eigen mogelijkheden en de wereld om hen heen leren ontdekken en dat ze daarmee komen tot een optimale ontwikkeling van hun eigen talenten. Op die manier zullen zij zich niet alleen prettig voelen in de maatschappij maar zullen zij ook respectvol, oprecht en betrokken met die maatschappij omgaan.