Leerlingenraad

Net als dat wij ouders een belangrijke partner vinden, hebben wij natuurlijk zeker oog voor alle kinderen die dagelijks onze school bezoeken. De stem van de leerling vinden wij dan ook erg belangrijk! Zij kunnen heel goed aangeven op welke manier zij het beste aan het onderwijsleerproces kunnen deelnemen. Zij kunnen ook goede feedback geven.

Daarom is er op St. Ursula een leerlingenraad, die de belangen van alle leerlingen vertegenwoordigt. De leerlingen hebben dus een eigen stem binnen de schoolorganisatie. Dit bevordert de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid, en geeft inzicht in de organisatie van de school. Bovendien maken ze spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en actief burgerschap.

Organisatie

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 mogen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. De leerkracht bepaalt hoe dit verloopt: in een grote campagne of een kringgesprek met stemronde. Voorafgaand aan de verkiezingen leren de leerlingen wat de leerlingenraad is en doet. Zo zijn ze goed voorbereid op de taak die hen te wachten staat. Uiteindelijk worden in iedere klas twee leerlingen gekozen die namens de groep zitting in de leerlingenraad nemen.

Tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad worden een voorzitter en secretaris/notulist benoemd. Uiteraard zijn teamleden aanwezig bij deze vergaderingen om de leerlingen te adviseren en begeleiden. Dene keer is dit de directeur, de andere keer een leerkracht. Ieder schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van €100,- dat zij in onderling overleg mogen besteden. Na iedere vergadering worden de notulen gepubliceerd op de deze pagina en in de nieuwsbrief.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

De leerlingenraad haalt voor haar vergaderingen input uit de ideeënbus en de klassen. Deze aandachtspunten kunnen meegenomen worden in vergaderingen van de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team. Zaken die de leerlingenraad zoal bespreekt zijn:

De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.

  • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
  • De schoolregels.
  • De invulling van de vrijdag-/dondermiddagen voor een vakantie.
  • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
  • De invulling (aanvulling) geven aan schoolse projecten.
  • De bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
  • Advies over allerhande festiviteiten.
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

De leerlingenraad komt één keer per zes weken op vaste momenten bij elkaar na schooltijd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details