Bijzonder verlof

Registratie en aanpak van schoolverzuim van leerlingen.

Buiten de vastgestelde schoolvrije dagen en schoolvakanties wordt onder bepaalde voorwaarden buitengewoon verlof toegestaan. Via een aanvraagformulier dient u een verzoek in. De schooldirectie neemt vervolgens in overleg met u een besluit.

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school of als pdf te downloaden:
Formulier bijzonder verlof

Hieronder staan de voorwaarden om in aanmerking van buitengewoon verlof te komen. Omdat echter elke situatie anders is, adviseren wij eerst contact op te nemen met onze schooldirectie. We bekijken dan samen wat mogelijk is.

Vakantieverlof mag binnen de volgende voorwaarden
• Wegens specifieke aard van het beroep van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties (werkgeversverklaring verplicht);
• Eénmaal per schooljaar;
• Niet langer dan tien schooldagen;
• Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.
Redenen kunnen zijn:
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
• voor verhuizen van het gezin;
• het voldoen aan een wettelijk verplichting, voor zover deze niet buiten lesuren kan gebeuren;
• voor sommige religieuze feesten.

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details