Historie

Historie

De school heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderwijsgeschiedenis van Kerkrade. De naam “St. Ursula“ verwijst naar de patroonheilige van de zusters Ursulinen, die in 1859 door de toenmalige deken Quodbach naar Kerkrade (dat met twee steenkolen-mijnen de zetel van de mijnindustrie was) werden gehaald om een kloostergemeenschap te stichten en zich te belasten met het geven van onderwijs aan meisjes.
In 1920 openden de zusters aan de O.L. Vrouwestraat de R.K. meisjesschool St. Ursula, in 1923 gevolgd door de H. Hartschool in hetzelfde gebouw.
In 1920 openden de zusters aan de O.L. Vrouwestraat de R.K. meisjesschool St. Ursula, in 1923 gevolgd door de H. Hartschool in hetzelfde gebouw. Door het teruglopend leerlingenpotentieel in Kerkrade in de jaren zeventig is de St. Ursulaschool in 1980 gefuseerd met de St. Tharcisiusschool. De H. Hartschool was inmiddels opgeheven. De St. Tharcisiusschool was in 1931 opgericht als jongensschool voor de stadswijk Holz. Bij de invoering van de Wet op het basisonderwijs in 1985 werd de school samengevoegd met kleuterschool Rolduc en verhuisde van O.L. Vrouwestraat 4 (nu wooncomplex Ursulinenhof) naar haar huidige adres: O.L. Vrouwestraat 70. Vanwege de band met de onderwijshistorie van Kerkrade besloot het schoolbestuur, mede uit respect voor het werk van de Zusters Ursulinen, de naam basisschool “St. Ursula” te handhaven.