Historie

Basisschool St. Ursula heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderwijsgeschiedenis van Kerkrade. De naam van onze school verwijst naar de patroonheilige van de zuster Usulinen, die in 1859 door de toenmalige deken Quodbach naar Kerkrade werden gehaald om hier een kloostergemeenschap te stichten. Ook werd aan hen gevraagd om onderwijs te geven aan meisjes. In 1920 openden de zuster aan de Onze Lieve Vrouwestraat de Rooms-Katholieke basisschool St. Ursula, gevolgd door de Heilige Hartschool in 1923.

Door het teruglopende aantal leerlingen, fuseerden St. Ursula en jongensschool St. Tarcisiusschool in de jaren ‘70. De Heilige Hartschool was toen inmiddels opgeheven. Met ingang van de Wet op het basisonderwijs in 1985, werd de school wederom gefuseerd. Dit keer met kleuterschool Rolduc. Dit ging gepaard met een verhuizing naar Onze Lieve Vrouwestraat 70. De naam St. Ursula is altijd behouden gebleven uit respect voor het werk van de zusters Ursulinen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details